Ulovlige timeshare kontrakter.
Størstedelen af timeshare-kontrakter signeret i Spanien, herunder Anfi del Mar, Silverpoint og Holiday Club, er ulovlige og giver dermed forbrugeren mulighed for at erklære disse kontrakter for ugyldige ved domstolen samt at få købsprisen tilbage, måske i dobbelt!


I begyndelsen af ​​2015 var der to altafgørende domme fra Højesteret i Madrid. Den ene var omkring evigvarende kontrakter og den anden omkring flydende uger / pointsystemer. Afgørelserner er gældende for alle kontrakter, der er undertegnet efter den 5. januar 1999, da den spanske timeshare-lov 42/1998 trådte i kraft. Det samme gælder for alle kontrakter, der er indgået efter 6. juli 2012, da timeshare loven 04/2012 trådte i kraft.


Ifølge disse domme er en timeshare kontrakt ulovlig hvis den (1) har en varighed på længere end 50 år, (2) hvis den indeholder flydende uger eller pointsystemer (3) hvis der er foretaget betalinger under afkølingsperioden på 10 eller 14 dage efter underskrivelsen af ​​kontrakten. Dette inkluderer også betalinger til tredjeparter. En hvilken som helst betaling foretaget inden for de første 3 måneder efter underskrivelsen af ​​kontrakten kan anmodes tilbagebetalt i dobbelt i henhold til sanktionsklausul 11 i denne lov. Juridiske omkostninger refunderes afhængigt af sag og dom.


Kontrakter, der er underskrevet før 5. januar 1999, kan også erklæres ugyldige, men dog ikke ved hjælp af de ovenfornævnte kriterier. I disse tilfælde ville forbrugeren skulle bruge den generelle forbrugerlovgivning i Spanien. Dobbeltbeløb af betalinger kan ikke kræves tilbage som ved kontrakter i henhold til lov 42/1998 og 08/2012.


Siden 2015 er der blevet afsagt hundredevis højesterets domme mod bl.a. Anfi del Mar, Silverpoint / Resort Properties, Puerto Calma/ Holiday Club hvor Højesteret erklærede kontrakterne af de ovenfor anførte grunde ugyldige, herunder ulovlige indskud til tredjeparter. En dom afgjort i marts 2016 bekræftede, at Anfis kontrakter med flydende uger er ulovlige. Flere udtalelser fra Anfi Group til deres medlemmer, udtalelser fra RDO (Resort Development Organization) og mange klager ændrede ikke dette. Afgørelserne i højesteret tjener til at præcisere fortolkningen af ​​den spanske timeshare lov og er nu retspraksis for alle de lavere domstole.
Ikke desto mindre mener Anfi, at højesteret har begået en fejlfortolkning af loven og at de burde ændre sin fortolkning vedrørende livstidkontrakter.


Selvom legaliseringen af alle de ulovlige kontrakter er et åbent problem, betyder det ikke, at "glade" medlemmer med ulovlige kontrakter ikke kan bruge deres brugsrettigheder. Kontrakten er kun ugyldig, hvis retten erklærer det. Medlemmet kan kræve dobbelt tilbagebetaling af et hvilket som helst beløb foretaget under de første 3 måneder, herunder den retslige renter + omkostninger.


Mens en stor del af medlemmerne er tilfredse med deres timeshare, er der mange, der ønsker at afslutte deres medlemskab. Årsagerne er som oftest alder, sygdom, skilsmisse, død, arbejdsløshed, ude af stand til at rejse og så videre.


For disse medlemmer ville den bedste løsning være et videresalgsprogram ved resortet for at købe ugerne tilbage til en rimelig pris. Men desværre er resorterne ikke forpligtet til at gøre det, og hvis de gør, tilbyder de som udgangspunkt kun en brøkdel af købsprisen, hvis timesharen faktisk bliver solgt! I tidligere artikler har vi dækket problemerne med gensalgsmarkedet. Se https://www.timesharehjelpen.com/blog/gensalgsmarkedet-eksistere-det-egentligt


Andre resorts tager ugerne tilbage til 0 Euro, noget som de fleste medlemmer synes at være uacceptabelt, især fordi resortet efterfølgende kan sælge ugerne til en høj pris igen.


Af alle disse grunde er der siden foråret 2015 igangsat tusindvis af retssager mod Anfi Group og mange andre timeshare resorts i Spanien.


Grundet denne "kaotiske situation" inkaldte Anfi alle deres medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling i juni 2017. Dette var at stemme på tre punkter, som Anfi havde fremsat for at sikre at deres kontrakter overholdt de spanske timesharelove.


Den spanske lov 42/1998 skabte timeshare rettigheder kaldet "roterende brugsrettigheder" for perioder på maksimalt 50 år. Højesteret besluttede at dette gælder for alle kontrakter, efter at loven trådte i kraft, og at Anfi måtte overholde dette, uanset om de var enige eller ej . På generalforsamlingens stemte ( ifølge Anfi) mere end 80% mod at ændre timeshare-ordningen, men derimod at etablere perioder på højst 50 års varighed med mulighed at udvide til yderligere 50 år.


Spørgsmålet er, om bølgen af søgsmål for ​​ulovlige kontrakter på denne måde vil stoppe?


Nogle argumenterede for at klubforfatningen er en del af kontrakten, og med de nu tilpassede forfatninger, er et krav ved domstolen ikke længere mulige. Andre siger, at kontrakten er mellem to parter, Anfi og medlemmet, og kan ikke ændres ved at ændre forfatningen ved en flertalsafstemning på 80% af vælgerne, ikke medlemmerne, og at kontrakten derfor kun kan ændres af de to involverede parter.


Helt enkelt, hvis du ikke har accepteret dette skriftligt (accepterer den nye kontrakt), er din eksisterende kontrakt stadig i kraft og alt fortsætter med samme vilkår som den dag du signerede kontrakten.


Anfi har ikke ret til at ændre en bilateral aftale, som blev undertegnet mellem dig og Anfi. Derfor er kontrakterne ikke påvirket, hvilket betyder, at de stadig er vedvarende, altså ulovlige ved den spanske timeshare-lov, bekræftet af adskillige afgørelser fra højesteret.


Hvis du ejer timeshare i Spanien og tror du at din kontrakt er ulovlig, så hører vi gerne fra dig. Timesharehjelpen er her for at hjælpe dig med at finde svar. Sammen står vi stærkere

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
©

© 2013 Timesharehjelpen.com 

  • Facebook Social Icon